baskan CEMİL ÖZTÜRK Şaredarê Rêya Armûşê
Şaredarê me di medya civakî de Facebook Twitter Jînenîgarî û Peyama Şaredar Jînenîgarî Peyama Şaredar Peyamek ji bo daxwazî û te Peyaman ji bo şaredarê CEMİL ÖZTÜRK » Jînenîgarî » Peyama Şaredar » Peyaman ji bo şaredarê » Facebook » Twitter
PÎVANE
Hun nav xizmeten Şaredariya Reya Armuşe kejan serfiraz dibinin ?
Eylül 2017

E Çalakiyên nû li wê derê ne tune
Hemû çalakiyên