Askıya Çıkan Planlar

 • ilan

  ASKI İLAN TUTANAĞI

  Van İli, İpekyolu İlçesi, Halilağa Mahallesi, 401 ada, 1 ve 2 nolu parsele ilişkin; UÎP=651045468 nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği dosyası İpekyolu Belediye Meclisi’nin 08.01.2024 tarih ve 37 sayılı kararı ile “ 1 nolu parsel:Taks:0.60 Hmax:23.50, yollardan 5 metre çekmeli, Özel Sağlık Alanı"; 2 no'lu parsel "Emsal: 2.00, Hmax:23.50, 50 metrelik yoldan 10 metre, 7 metrelik yoldan 5 metre çekmeli, Özel Sağlık Alanı" şeklinde kabul edilmiştir. Van Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2024 tarih ve 39 sayılı karan ile “ Mevcut Ruhsatlı Yapıların plan Kararları Doğrultusunda sağlık tesisine Dönüştürülmesi için Yapılacak Tadilat Başvurularında Fazladan İnşaat Alanı Oluşturmamak Kaydıyla Mevcut Durum imar Durumudur. Mevcut Yapıların Ruhsatlan ve Eklerine Göre Başvurulması Durumunda Tadilat Yapılabilir. Yapıların Yıkılarak Yeniden Yapılması Durumunda İmar Plan Paftası Ü zerindeki İmar Plan Hükümleri Geçerli Olacaktır. “ şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK kabul edilmiştir.

  Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.maddesi gereğince 07.02.2024-08.03.2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Belediye Hizmet Binası ilan panosunda, belediyemizin web sitesinde ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup ilgili muhtarlıklara ve ilgili alanlarda bilgilendirme yapılmıştır.

  îş bu tutanak;07.02.2024 tarihinde 5 (beş) nüsha olarak tanzim edilip imza altına alınmıştır.

 • ilan

  ASKI İLAN TUTANAĞI

  Van İli, İpekyolu İlçesi, Hafiziye Mahallesi, 298 ada, 132 nolu parsele ilişkin; UİP=65803063 nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği dosyası İpekyolu Belediye Meclisi’nin 01.08.2023 tarih ve 140 sayılı karan ile “ Emsal :3.30, Yençok:32.70 metre, tüm bahçelerden 5 metre çekmeli, Resmi Kurum Alanı” şeklindeki kararı; Van Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.11.2023 tarih ve 344 sayılı karan AYNEN kabul edilmiştir.

  Onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8.maddesi gereğince 07.02.2024-08.03.2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Belediye Hizmet Binası ilan panosunda, belediyemizin web sitesinde ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup ilgili muhtarlıklara ve ilgili alanlarda bilgilendirme yapılmıştır.

  îş bu tutanak;07.02.2024 tarihinde 5 (beş) nüsha olarak tanzim edilip imza altına alınmıştır.

   
 • ilan

  ASKI İLAN TUTANAĞI

  İlimiz, İpekyolu İlçesi, Kaleardı Mahallesi 820 ada 3, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ,52, 73, 74 no’lu taşınmazlarda İpekyolu Belediyesi’nin 24.11.2023 tarih 686 sayılı Encümen Karan ve Van Büyükşehir Belediyesi’nin 17.01.2024 tarih 060 sayılı Encümen Karan ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Md. kapsamında uygulama yapılmıştır. Yapılan uygulamaya ilişkin parselasyon planı, özet cetvelleri ve dağıtım cetvelleri 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19. Md. gereğince 01.02.2024 ila 01.03.2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemiz web sitesinde (https://www.ipekyolu.bel.tr/) ilan edilmek üzere 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

  İş bu tutanak 01.02.2024 tarihinde 5 (beş) nüsha olarak tanzim edilip imza altına alınmıştır

 • ilan

                                                ASKI İLAN TUTANAĞI

  İlimiz, İpekyolu İlçesi, Aşağınorşin Mahallesi 2687 ada 1,2,2688 ada 1, 2, 3, 4 ve 2689 Ada 1,2,3,4,5,8 no’lu taşınmazlarda İpekyolu Belediyesi’nin 10.11.2023 tarih 596 sayılı Encümen Karan ve Van Büyükşehir Belediyesi’nin 17.01.2024 tarih 063 sayılı Encümen Karan ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Md. kapsamında uygulama yapılmıştır. Yapılan uygulamaya ilişkin parselasyon planı, özet cetvelleri ve dağıtım cetvelleri 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19. Md. gereğince 01.02.2024 ila 01.03.2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemiz web sitesinde (https://www.ipekyolu.bel.tr/) ilan edilmek üzere 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkanlmıştır.

  İş bu tutanak 01.02.2024 tarihinde 5 (beş) nüsha olarak tanzim edilip imza altına alınmıştır.